Shokeen Tarsem Jassar Mp3 song Download

Shokeen Tarsem Jassar Mp3 song Download

Shokeen Tarsem Jassar Mp3 song Download

kada mileya o jatti nu shoken ee ode jindagi karti hasin eh No1 trending on Youtube shoken song Download

Shokeen Tarsem Jassar Lyrics in Punjabi

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
ਤੇ ਜੱਦ ਅਤੇ ਮੇਨੂ ਵੀ
ਆਸ਼ੀਕ ਆਹੋਜ ਗਜ਼ਲਾਨ ਦਾ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ
ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਹਾਂ

ਕਾਹਧਾ ਮਿੱਲਿਆ ਓ ਜੱਟੂ ਨੂ ਸ਼ੋਕਨ ਏ
ਓਨ ਜ਼ਿੰਦੀਆ ਓਹੁ ਕਰਡੀ ਹਰੀਨ ਏ
ਕਾਹਧਾ ਮਿੱਲਿਆ ਓ ਜੱਟੂ ਨੂ ਸ਼ੋਕਨ ਏ

ਓ ਆਯਾ ਅਜ਼ਾ ਗਾਈ ਪੇ ਚਾਰੰਗੀ
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ
ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ

ਮੈਂ ਜੱਸਨ ਅਤੇ ਤਾਨਜੇ ਮੰਗੀਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
ਅਗਗਨ ਰਾਬ ਨੇ ਵਿਈ ਅਖ਼ਾ ਅਮੇਨ ਏ

ਕਾਹਧਾ ਮਿੱਲਿਆ ਓ ਜੱਟੂ ਨੂ ਸ਼ੋਕਨ ਏ
ਓਨ ਜ਼ਿੰਦੀਆ ਓਹੁ ਕਰਡੀ ਹਰੀਨ ਏ
ਕਾਹਧਾ ਮਿੱਲਿਆ ਓ ਜੱਟੂ ਨੂ ਸ਼ੋਕਨ ਏ

ਓਹਹਹਹਾਹਿਹਿ ਏ ਮੇੂੰੁ ਰੰਗ ਸੁਤੰਤਰ ਡੀ
ਮੇਨ ਓਵੇਦ ਫਿਰਨ ਰਾਖਨੇ ਸਾੱਰਦੇੜ
ਓਹੋ ਦੋਹਾਨ ਦੀ ਏ ਫੋਟੋ ਫੋਟੋ ਫਰੇਮ ik ਏ
ਏ ਰੀਜਜੁ ਪਰਤੀ ਹੋਏ ਮਤਿਯਾਰੀ

Tarsem Jassar

ਓਡੀ ਖੁਸ਼ੂ ਜੋ ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ

ਕਾਹਧਾ ਮਿੱਲਿਆ ਓ ਜੱਟੂ ਨੂ ਸ਼ੋਕਨ ਏ
ਓਨ ਜ਼ਿੰਦੀਆ ਓਹੁ ਕਰਡੀ ਹਰੀਨ ਏ
ਕਾਹਧਾ ਮਿੱਲਿਆ ਓ ਜੱਟੂ ਨੂ ਸ਼ੋਕਨ ਏ

also view malyalm whatsapp status download