Love Romantic status

Channa Mannat Noor Feroz Khan song Status Download

Channa Mannat Noor Feroz Khan song Status Download

Channa Mannat Noor Feroz Khan song Status Download

Channa Mannat Noor Feroz Khan song Lyrics

ਮਾਈਨੁ ਦਾਸ ਵੀ ਚੇਨਾ ਕੀ ਤੇ ਤੇ ਦਿਲ ‘ਚ ਪੇਰਾਰ ਕੇਵਲ ਲੇਡੀ (ਐਕਸ 2), ਐਂਬ੍ਰਾਂ ਡੀ ਉਪਯੋਗ ਜਿਦੇ ਤੇਰਾ ਲਾਈ, ਐਮਬਰਨ ਦੇ Utte ਜੇਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਨ, ਆਈਨਾ ਮਿੱਲ ਦਿਲ ਚਿੜੀ ਪਾਈਰ ਟੀਰੇ, ਮੇਨੁ ਦਾਸ ਅਤੇ ਚਾਣਾ ਕਿਨਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ’ ਚ ਪਿਆਰ ਸਿਰਫ ਲੇਟੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ. ਹੇ, ਮਾਈਨੁ ਦਾਸ ਵੀ ਚੇਨਾ ਕਿਨ ਤੇਰੇ ਦਿੜ ‘ਚ ਪਾਈਰ ਕੇਵਲ ਲੇਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੁਰੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ (x2), ਸੱਟਣ ਅਸ਼ਮਨ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਮਿਨੀ ਲਾਈ, ਆਈਨਾ ਮੀਲਰ ਦਿਲ ਚਾਹ ਲੇਈ, ਮਾਈਨੁ ਦਾਸ ਵੀ ਚਾਣਾ ਕਿਨਾ ਟੈਰੇ ਦਿਲ ‘ਚ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਲੇਤੀ. ਐਮਬਰਨ ਦੇ Utete ਜੈਨ ਤਰਾਨੇ ਜਿਨੇ ਲਾਈ, ਅਈਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਲੜੀ ਤੇ, ਮਨੀੂ ਦਾਸ ਅਤੇ channa ਕਿਨਾ ਤੇਰਿ ਡੈਲ ‘ਚ ਪਿਆਰ ਕੇਵਲ ਲੇਟੀ

Related Articles

Back to top button
Close
Close