Chal Oye Mp3 staus video Parmish Verma | Desi Crew

Chal Oye Mp3 staus video Parmish Verma | Desi Crew

Chal Oye Mp3 staus video Parmish Verma Chal Oye Mp3 staus video Parmish Verma

Read More

Main Wahi Hoon – RAFTAAR status song video download

Main Wahi Hoon - RAFTAAR  status song video download

Main Wahi Hoon – RAFTAAR status song video download Main Wahi Hoon – RAFTAAR status song video download M̲a̲i̲n̲ ̲W̲a̲h̲i̲ ̲H̲o̲o̲n̲ ̲L̲y̲r̲i̲c̲s̲ ̲A̲r̲e̲ ̲a̲l̲p̲h̲a̲,̲ ̲b̲e̲t̲a̲,̲ ̲g̲a̲m̲m̲a̲,̲ ̲t̲h̲e̲t̲a̲ ̲T̲e̲r̲e̲ ̲b̲h̲a̲i̲ ̲n̲e̲ ̲s̲a̲b̲k̲o̲ ̲p̲e̲e̲t̲a̲ ̲B̲h̲a̲g̲a̲ ̲b̲h̲a̲g̲a̲ ̲k̲e̲ ̲A̲a̲p̲k̲e̲ ̲l̲i̲y̲e̲ ̲a̲a̲y̲e̲ ̲h̲a̲i̲n̲ ̲e̲s̲p̲e̲c̲i̲a̲l̲l̲y̲ ̲K̲a̲r̲m̲a̲ ̲a̲u̲r̲ ̲R̲a̲f̲t̲a̲a̲r̲!̲ ̲ ̲Y̲e̲h̲ ̲g̲a̲a̲n̲a̲ ̲u̲n̲k̲e̲ ̲l̲i̲y̲e̲ ̲h̲a̲i̲ ̲J̲o̲ ̲m̲e̲r̲e̲ ̲s̲a̲t̲h̲ ̲s̲c̲h̲o̲o̲l̲ ̲m̲e̲i̲n̲ ̲t̲h̲e̲ ̲K̲a̲i̲s̲e̲ ̲h̲o̲ ̲b̲h̲a̲i̲y̲o̲n̲ ̲A̲u̲r̲ ̲u̲n̲k̲e̲ ̲l̲i̲y̲e̲ ̲J̲o̲ ̲a̲b̲h̲i̲ ̲b̲h̲i̲ ̲s̲c̲h̲o̲o̲l̲ ̲m̲e̲i̲n̲ ̲h̲a̲i̲n̲ ̲P̲a̲d̲h̲o̲ ̲a̲u̲r̲ ̲b̲a̲d̲h̲o̲ ̲B̲h̲a̲i̲ ̲j̲a̲b̲ ̲t̲a̲k̲ ̲s̲c̲h̲o̲o̲l̲ ̲m̲e̲i̲n̲ ̲h̲o̲ ̲n̲a̲ ̲M̲a̲z̲e̲ ̲l̲e̲ ̲l̲o̲ ̲L̲e̲ ̲l̲o̲!̲ ̲A̲u̲r̲ ̲j̲a̲b̲ ̲m̲a̲i̲n̲ ̲s̲c̲h̲o̲o̲l̲ ̲m̲e̲i̲n̲ ̲t̲h̲e̲ ̲n̲a̲ ̲…

Read More